کانون آموزش ریاضیات
تاریخ : دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۲
نویسنده : پیمان خاوندی
برای مشاهده خلاصه درس ها بر روی مقطع و درس موردنظر کلیک کنید، ابتدا لینک را کلیک کنید.

موضوعات مرتبط: حسابان، نمونه سوالات، جبر و احتمال، ریاضی عمومی، هندسه2، ریاضی3، ریاضی1، دیفرانسیل1
برچسب‌ها: خلاصه درس های معلمان و دبیران تمام مقاطع
تاریخ : جمعه دوازدهم تیر ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی

بسته‌ی آموزشی المپیاد ریاضی برای مباحث مختلف المپیاد ریاضی را از لینک‌ های زیر می‌توانید دریافت کنید که در آن مباحث مختلف المپیاد ریاضی شامل ترکیبیات، جبر، هندسه و نظریه اعداد از سطح مبتدی تا کمی بالاتر از مرحله اول و همچنین پاسخ تشریحی سؤالات آزمون های مرحله اول سال های ۹۰ و ۹۱ و آزمون مرحله دوم سال ۹۲ با روش‌های بدیع آموزش داده شده است.(مسائلی از کاربردهای ب.م. و ک.م.م)

تصویر
 
 

موضوعات مرتبط: نمونه سوالات
برچسب‌ها: المپیاد
تاریخ : یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی

بسته‌ی آموزشی المپیاد ریاضی برای مباحث مختلف المپیاد ریاضی را از لینک‌ های زیر می‌توانید دریافت کنید که در آن مباحث مختلف المپیاد ریاضی شامل ترکیبیات، جبر، هندسه و نظریه اعداد از سطح مبتدی تا کمی بالاتر از مرحله اول و همچنین پاسخ تشریحی سؤالات آزمون های مرحله اول سال های ۹۰ و ۹۱ و آزمون مرحله دوم سال ۹۲ با روش‌های بدیع آموزش داده شده است.(ترکیبات1، تیم کشی و جدول)

تصویر
 
 
 

موضوعات مرتبط: نمونه سوالات، المپیاد
برچسب‌ها: المپیاد
تاریخ : شنبه ششم تیر ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی

بسته‌ی آموزشی المپیاد ریاضی برای مباحث مختلف المپیاد ریاضی را از لینک‌ های زیر می‌توانید دریافت کنید که در آن مباحث مختلف المپیاد ریاضی شامل ترکیبیات، جبر، هندسه و نظریه اعداد از سطح مبتدی تا کمی بالاتر از مرحله اول و همچنین پاسخ تشریحی سؤالات آزمون های مرحله اول سال های ۹۰ و ۹۱ و آزمون مرحله دوم سال ۹۲ با روش‌های بدیع آموزش داده شده است.(دانلود)

تصویر
 
 

موضوعات مرتبط: نمونه سوالات، المپیاد
برچسب‌ها: المپیاد
تاریخ : شنبه ششم تیر ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی

بسته‌ی آموزشی المپیاد ریاضی برای مباحث مختلف المپیاد ریاضی را از لینک‌ های زیر می‌توانید دریافت کنید که در آن مباحث مختلف المپیاد ریاضی شامل ترکیبیات، جبر، هندسه و نظریه اعداد از سطح مبتدی تا کمی بالاتر از مرحله اول و همچنین پاسخ تشریحی سؤالات آزمون های مرحله اول سال های ۹۰ و ۹۱ و آزمون مرحله دوم سال ۹۲ با روش‌های بدیع آموزش داده شده است.(زاویه مرکزی و محاطی)

تصویر
 
 

موضوعات مرتبط: نمونه سوالات، المپیاد
برچسب‌ها: المپیاد
تاریخ : جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی

بسته‌ی آموزشی المپیاد ریاضی برای مباحث مختلف المپیاد ریاضی را از لینک‌ های زیر می‌توانید دریافت کنید که در آن مباحث مختلف المپیاد ریاضی شامل ترکیبیات، جبر، هندسه و نظریه اعداد از سطح مبتدی تا کمی بالاتر از مرحله اول و همچنین پاسخ تشریحی سؤالات آزمون های مرحله اول سال های ۹۰ و ۹۱ و آزمون مرحله دوم سال ۹۲ با روش‌های بدیع آموزش داده شده است.(شرط کافی برای داشتن ریشه گویای یک معادله با ضرایب صحیح)

تصویر
 

موضوعات مرتبط: نمونه سوالات، المپیاد
برچسب‌ها: المپیاد
تاریخ : جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی

بسته‌ی آموزشی المپیاد ریاضی برای مباحث مختلف المپیاد ریاضی را از لینک‌ های زیر می‌توانید دریافت کنید که در آن مباحث مختلف المپیاد ریاضی شامل ترکیبیات، جبر، هندسه و نظریه اعداد از سطح مبتدی تا کمی بالاتر از مرحله اول و همچنین پاسخ تشریحی سؤالات آزمون های مرحله اول سال های ۹۰ و ۹۱ و آزمون مرحله دوم سال ۹۲ با روش‌های بدیع آموزش داده شده است.(برهان خلف- ترکیبات0)


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات، المپیاد
برچسب‌ها: المپیاد
تاریخ : جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی

بسته‌ی آموزشی المپیاد ریاضی برای مباحث مختلف المپیاد ریاضی را از لینک‌ های زیر می‌توانید دریافت کنید که در آن مباحث مختلف المپیاد ریاضی شامل ترکیبیات، جبر، هندسه و نظریه اعداد از سطح مبتدی تا کمی بالاتر از مرحله اول و همچنین پاسخ تشریحی سؤالات آزمون های مرحله اول سال های ۹۰ و ۹۱ و آزمون مرحله دوم سال ۹۲ با روش‌های بدیع آموزش داده شده است.(ترکیبات1)

تصویر

موضوعات مرتبط: نمونه سوالات، المپیاد
برچسب‌ها: المپیاد
تاریخ : پنجشنبه چهارم تیر ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی

بسته‌ی آموزشی المپیاد ریاضی برای مباحث مختلف المپیاد ریاضی را از لینک‌ های زیر می‌توانید دریافت کنید که در آن مباحث مختلف المپیاد ریاضی شامل ترکیبیات، جبر، هندسه و نظریه اعداد از سطح مبتدی تا کمی بالاتر از مرحله اول و همچنین پاسخ تشریحی سؤالات آزمون های مرحله اول سال های ۹۰ و ۹۱ و آزمون مرحله دوم سال ۹۲ با روش‌های بدیع آموزش داده شده است.(تقسیم چندجمله ایهای2)


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات، المپیاد
برچسب‌ها: المپیاد
تاریخ : چهارشنبه سوم تیر ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی

بسته‌ی آموزشی المپیاد ریاضی برای مباحث مختلف المپیاد ریاضی را از لینک‌ های زیر می‌توانید دریافت کنید که در آن مباحث مختلف المپیاد ریاضی شامل ترکیبیات، جبر، هندسه و نظریه اعداد از سطح مبتدی تا کمی بالاتر از مرحله اول و همچنین پاسخ تشریحی سؤالات آزمون های مرحله اول سال های ۹۰ و ۹۱ و آزمون مرحله دوم سال ۹۲ با روش‌های بدیع آموزش داده شده است.(حل مسائل به کمک دو مثلث متشابه که در یک رأس مشترک و هم جهت اند)

تصویر

موضوعات مرتبط: نمونه سوالات، المپیاد، هندسه1
برچسب‌ها: المپیاد
تاریخ : دوشنبه یکم تیر ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی

بسته‌ی آموزشی المپیاد ریاضی برای مباحث مختلف المپیاد ریاضی را از لینک‌ های زیر می‌توانید دریافت کنید که در آن مباحث مختلف المپیاد ریاضی شامل ترکیبیات، جبر، هندسه و نظریه اعداد از سطح مبتدی تا کمی بالاتر از مرحله اول و همچنین پاسخ تشریحی سؤالات آزمون های مرحله اول سال های ۹۰ و ۹۱ و آزمون مرحله دوم سال ۹۲ با روش‌های بدیع آموزش داده شده است.( کاربردهایی از قضیه بزو)


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات، المپیاد
برچسب‌ها: المپیاد
تاریخ : سه شنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی
تاریخ : دوشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی
تاریخ : دوشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی
تاریخ : دوشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۴
نویسنده : پیمان خاوندی

بسته‌ی آموزشی المپیاد ریاضی برای مباحث مختلف المپیاد ریاضی را از لینک‌ های زیر می‌توانید دریافت کنید که در آن مباحث مختلف المپیاد ریاضی شامل ترکیبیات، جبر، هندسه و نظریه اعداد از سطح مبتدی تا کمی بالاتر از مرحله اول و همچنین پاسخ تشریحی سؤالات آزمون های مرحله اول سال های ۹۰ و ۹۱ و آزمون مرحله دوم سال ۹۲ با روش‌های بدیع آموزش داده شده است.(دانلود)

تصویر
 
 
 

موضوعات مرتبط: نمونه سوالات، المپیاد
برچسب‌ها: المپیاد


آخرین مطالب
   
 
المپیاد (29) , حسابان (24) , سوالات نهایی (20) , نمونه سوالات (19) , هندسه2 (19) , دیفرانسیل (17) , ریاضی3 (16) , جبر و احتمال (9) , ریاضی2 (9) , حد (8) , کتاب (8) , ریاضی1 (8) , هندسه1 (7) , نرم افزار (6) , ریاضی (6) , هندسه (6) , کتاب آموزشی (5) , جواب سوالات المپیاد (5) , تابع (4) , حساب دیفرانسیل و انتگرال (4) , ریاضیات گسسته (3) , دانش و فناوری (3) , کنکور آزمایشی (3) , جبر (3) , نمونه سوال (3) , پاورپوینت (3) , پیوستگی (3) , سایت ریاضی (3) , مشتق گیری (2) , خرداد91 (2) , اصل لانه کبوتر (2) , مقاله آموزشی (2) , سوم ریاضی (2) , دیفرانسیل2 (2) , دیفرانسیل1 (2) , رسم نمودار (2) , مشتق (2) , همسایگی (2) , شیمی (2) , تست هوش (2) , انسانی (2) , مثلث (2) , ضرب اعداد (2) , دنباله (2) , انتگرال گیری (2) , مثلثات (2) , تجربی (2) , سوالات المپیاد ریاضی (2) , المپیاد ریاضی (2) , نقطه بحرانی (2) , آزمونهای پیشرفت تحصیلی (2) , شهریور92 (2) , رياضي تجربي (2) , رسم نمودار تابع مشتق (2) , سوال جبر (2) , سوالات پیشرفت تحصیلی (2) , کانون فرهنگی قلم چی (2) , ریاضی ابتدایی (2) , تبریک روز معلم (1) , جمع بندی هندسه1 (1) , جمع بندي درس ديفرانسيل خلاصه درس حد (1) , جمع بندي درس ديفرانسيل خلاصه درس دنباله (1) , جمع بندي درس ديفرانسيل خلاصه درس مفاهيم پايه (1) , مهم ترین فرمول های ریاضی انسانی (1) , جمع‌بندي نکته‌هاي توابع و معادلات (1) , تثلیث زاویه (1) , سوال هندسی (1) , سوال ترکیبات (1) , سوال تصاعد عددی (1) , سوال آمار (1) , آمار مدل سازی (1) , سوال احتمالات (1) , کسر مسلسل (1) , پاور پوینت قضیه فشردگی (1) , نمايش انيميشني (1) , مفهوم حد هندسي (1) , انیمیشن حد (1) , نمودار های جالب ریاضی (1) , مجلات ISI ریاضیات (1) , وارون توابع مثلثاتی (1) ,